بررسی رابطه نقدشوندگی سهام و اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده

چکیده مقاله

یکی از فرض های اساسی در ادبیات مالی آن است که هر شرکتی با هدف حداکثر ساختن ثروت سهامدارن خود تشکیل می شود . یکی از اقداماتی که می تواند در جهت حداکثر ساختن ارزش شرکت و ثروت سهامداران انجام پذیرد، استفاده از راهکارهایی است که از طریق آن ها مالیات پرداختنی کاهش یابد .اجتناب مالیاتی به عنوان راهکار کاهش میزان مالیات تعلق گرفته به سود حاصل ازعملکرد واحدهای تجاری تعریف می شود.لذا هدف این پژوهش بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و نقدشوندگی سهام می باشد.در پژوهش حاضر که از لحاظ هدف کاربرد ی و از نوع همبستگی است  از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.نقدشوندگی سهام بعنوان متغیر مستقل و اجتناب مالیاتی نیز به عنوان متغیر وابسته می باشد.بازه زمانی این  شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در 193 بوده و نمونه پژوهش شامل 1931 – 1931پژوهش شامل سال های دوره زمانی مذکور بوده است.نتایج پژوهش نشان می دهد که بین نقد شوندگی سهام  و اجتناب مالیاتی شرکت ها رابطه معنی داری وجود ندارد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

امیر هادی فر ؛مهدی حیدری ؛ ۱۳۹۴، بررسی رابطه نقدشوندگی سهام و اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1486-Investigate-the-relationship-between-stock-liquidity-and-tax-avoidance-in-listed-companies

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(امیر هادی فر ؛مهدی حیدری ؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل