بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و استراتژی های مختلف اجتناب مالیاتی

چکیده مقاله

بر مبنای ادبیات موجود، دو دیدگاه دربارهی رابطهی بین اجتناب از مالیات و ارزش شرکت وجود دارد. دیدگاه اول، دیدگاه ارزشآفرینی است که معتقد است فعالان بازار سرمایه برای فعالیتهای اجتناب از مالیات ارزش قائلاند و آن را فعالیتی ارزشآفرین میدانند. دیدگاه دوم، دیدگاه تئوری نمایندگی است که معتقد است ماهیت غیرشفاف و پیچیدهی فعالیتهای اجتناب از مالیات به مدیریت اجازه میدهد تا با پنهان سازی اخبار بد، در راستای دستیابی به اهداف فرصت طلبانهی خود گام بردارد. هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و استراتژی های مختلف اجتناب مالیاتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار بر آنها است. جامعه آماری تحقیق، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران می باشد و نمونه آماری بعد از محدودیت های اعمال شده، 120 شرکت می باشد و تحقیق حاضر از لحاظ روش ، از نوع تحقیق توصیفی است . از میان انواع تحقیق های توصیفی از نوع تحقیق همبستگی است

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

زهرا پورزمانی؛زهرا جوشن؛ ۱۳۹۵، بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و استراتژی های مختلف اجتناب مالیاتی، ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت , اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9746-Appraising-the-Relationship-between-Information-Asymmetry

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(زهرا پورزمانی؛زهرا جوشن؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل