بررسی تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه ای بر وفاداری مشتری )مطالعه موردی شرکت همراه اول در شهر تهران(

چکیده مقاله

هدف این تحقیق بررسی تأثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه ای بر وفاداری مشتریان شرکت همراه اول در
شهر تهران می باشد. روش تحقیق توصیفی–پیمایشی و هدف آن کاربردی می باشد . اجرای تحقیق
توصیفی می تواند برای شناخت بیشتر شرایط موجود یایاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد. جامعه
آماری تحقیق کلیه مشتریان همراه اول شهر تهران می باشد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از پرسشنامه
استفاده شده است که بین 081 نفر از مشترکین به صورت تصادفی ساده توزیع گردید. پرسشنامه ای که
در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت از مقالات علی و زیارحمان، 2102 –هندریکز ، 2112 و بالوگلا
2112 استخراج گردیده و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی ان بررسی شد و نتایج نشان داد که ،
برای کلیه متغیرها این ضریب از 01 درصد بیشتر می باشد. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل
فرضیات تحقیق نشان داد که تاکتیک های بازاریابی رابطه ای بر وفاداری مشتریان شرکت همراه اول در
شهر تهران تأثیر دارد و همچنین در فرضیات فرعی اعتبار برند بر اعتماد مشتریان ، احساسات و اعتماد بر
وفاداری مشتریان تأثیر دارد ولی جذابیت جایگزین بر اعتماد مشتریان شرکت همراه اول تأثیر ندارد. در
انتها نیز پیشنهاداتی به شرکت ارائه گردید.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

احسان موسوی؛رسول ثانوی فرد؛سحر قهرمانی مطلق؛ ۱۳۹۳، بررسی تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه ای بر وفاداری مشتری )مطالعه موردی شرکت همراه اول در شهر تهران(، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت - اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1882-Impact-of-Relationship-Marketing-Tactics-on-Customer-Loyalt-(Case-study-hamrah-aval-company-in-tehran-city-)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(احسان موسوی؛رسول ثانوی فرد؛سحر قهرمانی مطلق؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل