تاثیر پیاده مداری بر کاهش جرم با تاکید بر رویکرد CPTED

چکیده مقاله

مسیر پیاده تجلیگاه حیات مدنی شهر و محل رخداد فعالیت اجتماعی شهروندان در حیات شهری میباشد. ازاین رو طراحیدرست و گسترش آن باعث غنیتر شدن زندگی اجتماعی و فرهنگی میشود. ازطرفی در فضاهای شهری ازجمله پیادهراهها، عوامل اجتماعى مختلف باعث بروز ناهنجارىهای رفتارى و ایجاد محیطى مستعد جرم میشود. این درحالیست که فاکتورهاى اجتماعى تنها عوامل تعیین کننده جرایم و ناهنجاری هاى اجتماعى نیستند، بلکه طراحی و کالبد فیزیکى فضا نیز نقش مهمى در توسعه و پیشگیرى از جرم دارد. بنابراین با توجه به نقش کالبد شهر بر امنیت محیط، بررسی تاثیر پیادهراه بر پیشگیری از جرم، موضوع بااهمیتی است. دف از این تحقیق بررسی تاثیر پیاده مداری در میزان کاهش جرم میباشد. برای نیل به این هدف بر رویکرد CPTED که به رابطه طراحی و امنیت محیطی میپردازد تاکید شدهاست. لذا درحد نیاز به ارزیابى برخى از مفاهیم اساسى و اثرات این رویکرد در کاهش جرایم پرداخته شده است. نمونه مورد نظر در این پژوهش "میدان عتیق اصفهان" است. با درنظرگرفتن اهداف مربوطه، تحت پرسشنامهای نظر کاربران در رابطه با میزان رضایتمندی آنها نسبت به کاهش جرم در مقایسه با قبل از پیاده مدار شدن میدان سنجیده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که پیادهمداری عاملی در جهت افزایش تعاملات اجتماعی و در نتیجه نظارت طبیعی در محیط شده است. بنابراین شاخصهای یک فضای شهری امن تقویت میشود، امنیت محیطیافزایش مییابد و درنهایت پیادهراه عاملی برای کاهش وقوع جرائم میگردد. در انتها پیشنهاداتی در همین راستا ارائه شد. روش تحقیق پژوهش حاضر تحلیلی توصیفی است - که در آن با توجه به موضوع، از روش تحقیق همبستگی استفاده شدهاست.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

رامین چلونگریان؛فرخنده واصفیان؛نظام عسکری؛ندا کلاهدوزان؛ ۱۳۹۴، تاثیر پیاده مداری بر کاهش جرم با تاکید بر رویکرد CPTED، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2175-The-effect-of-walking-on-the-reduction-of-crime-with-an-emphasis-on-CPTED-approach

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(رامین چلونگریان؛فرخنده واصفیان؛نظام عسکری؛ندا کلاهدوزان؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل