بررسی سلامت عمومی و خودکارآمدی در بین معلمان با عقاید مذهبی

چکیده مقاله

هدف اصلی مطالعه ی حاضر بررسی سلامت عمومی و خودکارآمدی در بین معلمان با عقاید مذهبی بالا و   نفر08 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند، که 08معلمان با عقاید مذهبی پایین است. برای نیل به این هدف  نفر با عقاید مذهبی پایین بودند. برای سنجش آزمودنی ها از پرسشنامه 08از معلمان با عقاید مذهبی بالا و اعتقادات مذهبی و دینی، سلامت عمومی و خود کارآمدی استفاده شده است. برای تعیین نتایج از روش T آماری - و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که معلمان با عقاید مذهبی بالا در دو مقیاس سلامت عمومی و خود کارآمدی وضعیت بهتری نسبت به معلمان با عقاید مذهبی پایین داشتند همچنین بین خودکارآمدی و سلامت روان معلمان رابطه ی معناداری وجود دارد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

غلام بهادرمطلق ؛علی فرجامی ؛نورعلی مشتاقی؛عابدین مطهری ؛مریم ستوده؛ ۱۳۹۴، بررسی سلامت عمومی و خودکارآمدی در بین معلمان با عقاید مذهبی، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2224-General-health-check-and-self-efficacy-among-teachers-of-religious-beliefs

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(غلام بهادرمطلق ؛علی فرجامی ؛نورعلی مشتاقی؛عابدین مطهری ؛مریم ستوده؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل