حسابداري پايداري و بقاي شركت

چکیده مقاله

 بررسي تاثير « اين مقاله به عناصر حسابداري پايداري از ديدگاه پوتانگ مي پردازد. هدف اصلي مقاله  در شركت هاي تايلندي ذكر شده است. سوال اصلي تحقيق اين ،» حسابداري پايداري بر بقاي شركت است كه چگونه حسابداري پايداري بر بقاي شركت اثر دارد؟ ابزار جمع آوري داده در اين تحقيق پرسش نامه مي باشد و مديران حسابداري هر شركت پاسخ دهنده كليدي آن محسوب مي شوند. براي بررسي فرضيه ها از تجزيه و تحليل رگرسيون استفاده شده است. داده ها از نمونه 96 تايي شركت هاي تايلندي جمع آوري شده اند. نتايج كلي تحقيق به مثبت بودن رابطه حسابداري پايداري و عناصر آن آگاهي اخلاقي حسابداري، فعاليت هاي داوطلبانه حسابداري، شفافيت طرز فکر حسابداري، افشاي سرمايه انساني و گزارش مسئوليت اجتماعي با ارزش بازار، تعهدات انگيزشي كاركنان، پذيرش ذينفعان برجسته اشاره دارد. علاوه بر اين چشم انداز اجرايي براي عمليات طولاني مدت و تجربه حسابداري، فرهنگ اداره امور شركت ها و تغيير محيط كسب و كار نيز با پنج عنصر حسابداري پايداري رابطه ي معني دار دارند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

ارمغان ناصر ترابي ؛فرخ تلو حسيني؛علي اسماعيل زاده؛ ۱۳۹۴، حسابداري پايداري و بقاي شركت، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت - اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2271-sustainable-accounting-&-firm-survival-(Ptang-model-test-in-the-Thai-company)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(ارمغان ناصر ترابي ؛فرخ تلو حسيني؛علي اسماعيل زاده؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل