مقایسه ی تاب آوری نوجوانان خانواده های تک فرزند وبیشتر از یک فرزند

چکیده مقاله

این پژوهش با هدف مقایسه ی تاب آوری نوجوانان خانواده های تک فرزند وبیشتر از یک فرزند انجام شده است.روش پژوهش پس رویدادی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر ودختر مقطع متوسطه دوم ناحیه 1شهر قزوین ومنطقه اسفرورین 1141 مشغول به تحصیل بودند. تعداد 022 نفر از به روش نمونه گیری خوشهای - استان قزوین بودند که در سال تحصیلی 49 نشان داد که t تصادفی انتخاب شدند. ابزارجمعآوری دادهها مقیاس تاب آوری کانر - دیویدسون ) 0221 ) بود. نتایج تحلیل آزمون نتایج نشان داد .) p<2/ تاب آوری نوجوانان بین خانواده های تک فرزند و بیشتر ازیک فرزند تفاوت معنی داری وجود دارد.) 224 که تاب آوری نوجوانان خانواده های تک فرزند کمتر از تاب آوری خانواده های بیشتر از یک فرزند است

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

2.محمد سعید احمدی؛1.ولی اله شقاقی شیری؛ ۱۳۹۴، مقایسه ی تاب آوری نوجوانان خانواده های تک فرزند وبیشتر از یک فرزند، کنفرانس بین المللی علوم انسانی ، روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/230-Compare-resiliency-young-families-with-one-child-and-more-than-one-child

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(2.محمد سعید احمدی؛1.ولی اله شقاقی شیری؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل