مقایسه سبک های مقابله ای مادران دارای فرزند استثنایی با مادران دارای فرزند عادی

چکیده مقاله

هدف از این پژوهش حاضر مقایسه سبک های مقابله ای در مادران دارای کودک استثنایی با مادران دارای کودک عادی در شهراراک بود. این مطالعه از نوع علی مقایسه ای) پس رویدادی( بود .برای انتخاب جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مادران دارای فرزند استثنایی و کلیه مادران دارای فرزند عادی شهر اراک که درمدارس استثنایی و مدارس ابتدایی عادی دارای فرزند هستند که تعداد این افراد آنان 150 بود. که بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند. نمونه زنان عادی به صورت تصادفی خوشه ای از بین زنان عادی شهر اراک به تعداد 00 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. . در این پژوهش از ابزار مهارت مقابله ای مستقل استفاده شد. . یافته های تحقیق نشان داد که تفاوت معناداری t استفاده شد. . برای آزمون فرضیه پژوهش از clss بین مادران دارای فرزند استثنایی و مادران دارای فرزند عادی تفاوت وجود دارد. فرضیات تحقیق تایید شد. پس میتوان نتیجه گرفت که که نمرات در سبک های مقابله ای در زنان دارای فرزند استثنایی نمره کمتری کسب کردند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، مقایسه سبک های مقابله ای مادران دارای فرزند استثنایی با مادران دارای فرزند عادی، کنفرانس بین المللی علوم انسانی ، روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/254-Compare-coping-styles-of-mothers-of-exceptional-children-with-mothers-having-normal-children

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل