آموزش الكترونيك در محيطهای هوشمند مبتني بر فناوری اينترنتي از اشياء

چکیده مقاله

در اين مقاله به بررسي يكي از كاربردهاي اينترنت اشياءو استفاده از آن در ايجاد محيطهاي هوشمند در
زمينه ارتقاء فرآيندهاي تدريسو يادگيري الكترونيكي در دانشگاههاميپردازيم. اين محيط بايد مفاهيم لازم
مربوط به ساختمانهاي هوشمند ردههاي هوشمند را با دستگاههاي يادگيري الكترونيكي تركيب و يكپارچه –
نموده تا دانشجويان را با سيستمهايي كه كيفيت كلي يادگيريشان را بهبود ميبخشند، آشنا نمايد.
يكي از مدلهاي كاربردي كه در اين مقاله بدان پرداختهشده است الگوي "ورد پرس" هست كه در آن
دانشجويان فعالانه در جمعآوري اطلاعات، طراحي و اجراي سرويسها مشاركت مينمايند. همچنين مفهوم 1
اينترنتي از اشياءو كاربردهايآن در آموزش الكترونيكي با ارائه مدل بررسيشده و نهايتاًچالشها و فرصتهاي
پيش رو در اين حوزه موردبررسيقرارگرفته است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

احمدرضا رستاخيز؛امير هوشنگ تاجفر؛محمد قيصری؛ ۱۳۹۴، آموزش الكترونيك در محيطهای هوشمند مبتني بر فناوری اينترنتي از اشياء، کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2578-E-learning-on-intelligent-solutions-based-on-Internet-technology-objects

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(احمدرضا رستاخيز؛امير هوشنگ تاجفر؛محمد قيصری؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل