پهنه بندي خطر وقوع سيل با استفاده از منطق فازي ) منطقه مورد مطالعه: محور ارتباطی شيراز فيروز آباد(

چکیده مقاله

سيلاب، یکی از پدیدههاي پيچيده و مخرب طبيعی است كه هر ساله خسار تهاي فراوانی را به دنبال دارد . در این
مقاله به بررسی ميزان خطر وقوع سيل در محور ارتباطی شيراز فيروز آباد پرداخته شده است. در ابتدا عوامل موثر -
در وقوع سيلاب شامل بارش، شيب، كاربري اراضی، فاصله از رودخانه در منطقه مورد شناسائی قرار گرفت و هریک از
این لایه ها در محيط Arc Map10.2 تهيه و سپس رقومی گردیدند. سپس با استفاده از اپراتور جمع و ضرب فازي به
پهنه بندي خطر وقوع سيلاب در منطقه پرداخته شد. در نهایت نقشه پهنه بندي خطر وقوع سيلاب در منطقه با
استفاده از اپراتور گاما 0.9 در پنج پهنه حيلی خطرناک، خطرناک ، با خطر متوسط، كم خطر و بی خطر تهيه گردید.
بنتایج نشان می دهد كه مناطق خيلی خطرناک و خطرناک عمدتا در امتداد جاده واقع شده اند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۲، پهنه بندي خطر وقوع سيل با استفاده از منطق فازي ) منطقه مورد مطالعه: محور ارتباطی شيراز فيروز آباد(، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش درمهندسی .علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/3133-Flood-risk-zoning-using-fuzzy-logic

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل