بررسی کیفیت زندگی کاری دبیران متوسطه شهرستان ازادشهر

چکیده مقاله

کیفیت زندگی کاري دبیران تقریبا در حد متوسط بوده ، ولی در ابعاد توسعه قابلیت هاي انسانی ، وابستگی اجتماعی زندگی کاري، تامین فرصت رشد و امنیت و محیط کاري ایمن و بهداشتی در حد پایین می باشد. نتایج آزمون فریدمن نیز نشان داد که بین مولفه هاي کیفیت زندگی کاري دبیران تفاوت وجود دارد و کمترین کیفیت زندگی کاري در بعد وابستگی اجتماعی زندگی کاري و بیشترین در بعد قانونگرایی در سازمان بوده است . در این تحقیق مشخص شد که بین سن و کیفیت زندگی کاري رابطه ي معناداري وجود دارد اما بین سابقه ي کاري و کیفیت زندگی کاري هیچ رابطه ي معناداري وجود ندارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.زهرا کاظمی مجد؛2.سمیه کاظمی مجد؛ ۱۳۹۴، بررسی کیفیت زندگی کاری دبیران متوسطه شهرستان ازادشهر، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4822-The-study-of-high-school-teachers-working-life-quality-in-Azadshahr-city

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.زهرا کاظمی مجد؛2.سمیه کاظمی مجد؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل