تحلیل رابطه مديريت مشارکت جو و کيفيت کاري دبيران متوسطه در سازمان آموزش و پرورش شهرستان خرم آباد

چکیده مقاله

هدف از این تحقیق تحلیل ارتباط بین مدیریت مشارکت جو و کیفیت کاری دبیران مدارس متوسطه در آمووز و رورور موی باشد و ابزار اندازه گیری در این رژوهش ررسشنامه محقق ساخته می باشد . این ررسشنامه از نوع بسته راسخ است کوه در آن از مقیاس رنج درجه لیکرد گردیده است .جامعه آماری این رژوهش ، دبیران مقطع متوسطه شهرستان خرم آباد می باشند . حجو نمونه بر اساس جدول مورگان محاسبه شده است . برای تعیین نمونه دبیران زن و مرد مقطع متوسطه از رو نمونه گیری طبقه ای استفاده گردیده است در محاسبه ی روایی ررسشنامه ها از روایی محتوایی ودر مشخص نمودن رایوایی ررسشونامه هوا هو از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شده که رایایی ررسشنامه کیفیت کاری برابر 49 % و رایایی ررسشنامه مدیریت مشوارکت جوو برابور %49 می باشد .

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.فریباکريمی؛2.وحید مرادزاده؛3.وحیدرضا قمري؛ ۱۳۹۴، تحلیل رابطه مديريت مشارکت جو و کيفيت کاري دبيران متوسطه در سازمان آموزش و پرورش شهرستان خرم آباد، کنفرانس بین المللی علوم انسانی ، روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/131-Analysis-of-the-relationship-between-participatory-management-and-qualifications-of-teachers-in-secondary-education-in-the-city-of-Khorramabad

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.فریباکريمی؛2.وحید مرادزاده؛3.وحیدرضا قمري؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل