بررسی رابطه هوش هیجانی و بدبینی سازمانی

چکیده مقاله

اين پژوهش با هدف شناسايی رابطه بین هوش هیجانی و بدبینی سازمانی در بین آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان خرم آباد انجام شده است. جامعه آماري اين پژوهش شامل 061 نفراز کارکنان سازمان آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان خرم آباد می باشد که از اين تعداد بر اساس جدول مورگان 001 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماري پژوهش انتخاب شدند. هوش هیجانی با ابعاد خودآگاهی،خودمديريتی،مديريت اجتماعی،مديريت رابطه براساس پژوهش برادبري،تراويس؛ گريوز،جین) 2112 (مورد بررسی قرار گرفت.بدبینی سازمانی بر اساس مدل اندرسون) 0996 (شامل ابعاد ناامیدي، سرخوردگی و احساسات منفی و بی اعتمادي نسبت به سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر بر حسب هدف کاربردي و بر اساس شیوه گردآوري داده ها توصیفی از نوع پیمايشی می باشد. براي جمع آوري داده هاي پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شده است که شامل پرسشنامه هوش هیجانی استاندارد برادبري و گريوز) 2112 (و پرسشنامه محقق ساخته بدبینی سازمانی می باشد.جهت روايی پرسشنامه به ويژه روايی محتوا از نظرات استايد استفاده شده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، بررسی رابطه هوش هیجانی و بدبینی سازمانی، کنفرانس بین المللی علوم انسانی ، روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/128-Relationship-between-emotional-intelligence-and-organizational-cynicism

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل