بررسی رابطه رفتار مدنی- سازمانی و هوش هیجانی با درگیری شغلی کارکنان کمیته امداد و هلال احمر استان بوشهر سال 93-94

چکیده مقاله

این پژوهش به بررسی رابطه رفتار مدنی سازمانی وهوش هیجانی با درگیری شغلی کارکنان دو سازمان پرداخته است. روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی کمیته امداد و سازمان هلال احمر شهرستان بوشهر بود.که تعداد آنها 052 نفر بود و از بین آنها 0992 (،جهت ( 052 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد.در این تحقیق برای سنجش رفتار مدنی-سازمانی از پرسشنامه پودساکف و همكاران 0 سنجش هوش هیجانی از مقیاس شوت 0و همكاران ) 0991 ( و نیز از پرسشنامه درگیری شغلی توماس لاداهل وکنجر برای اندازه گیری درگیری شغلی کارکنان استفاده گردید. . نتایج پژوهش نشان داد که بین رفتار مدنی سازمانی و هوش هیجانی با درگیری شغلی کارکنان رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. همچنین بین هوش هیجانی و رفتارمدنی-سازمانی رابطه مثبت نی دار به دست آمد. رفتار مدنی- سازمانی و هوش هیجانی پیش ببنی کننده معنی دار برای bدرگیری شغلی می باشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، بررسی رابطه رفتار مدنی- سازمانی و هوش هیجانی با درگیری شغلی کارکنان کمیته امداد و هلال احمر استان بوشهر سال 93-94، کنفرانس بین المللی علوم انسانی ، روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/252-Examine-the-relationship-between-organizational-citizenship-behavior-and-emotional-intelligence-and-employee-engagement-Relief-Committee-and-Red-Crescent-Bushehr-Province-93-94

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل