مطالعه پدیدار شناسانه درباره تجربه زیسته دانشآموزان دختر دوره دوم متوسطه درکلاسهای دینی

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با روش پدیدارشناختی، به دنبال تجارب دانشآموزان دوره دوم متوسطه در کلاسهای دینی بودهاست. بدین منظور تعداد 51 نفر از دانشآموزان دختر دوره دوم متوسطه به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شده و به شیوه گلولهبرفی تا حد اشباع ادامه یافت. ابزار گردآوری دادهها ، مصاحبه نیمهساختار یافته بودهاست. یافتههای پژوهش بیانگر این است که به دلایل مختلف از جمله کمبود وقت، نوع و شیوه ارزشیابی، عدم توجه به اهداف ثبت شده در اسناد بالادستی و برگزیدن اهداف ظاهری مانند ارتقاء درصد قبولی درآزمونها، پایین بودن جذابیت محتوا، عدم به کارگیری روشهای نوین یاددهی یادگیری، عدم تسلط علمی برخی - معلمان دینی بر مباحث مورد سؤال فراگیران و... آموختهها در حد محفوظات و تراکم اطلاعات ذهنی باقی ماندهاست و کاربرد آن نه در رفتار و زندگی افراد بلکه در آزمونها مورد استفاده میباشد. در ادامه پیشنهاداتی در جهت اصلاح وضع موجود مطرح گردید.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، مطالعه پدیدار شناسانه درباره تجربه زیسته دانشآموزان دختر دوره دوم متوسطه درکلاسهای دینی، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4854-Phenomenological-study-about-the-high-school-students-lived-experience-in-religious-classes

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل