نقش تشکل ها در مکانیزاسیون کشاورزی

چکیده مقاله

موضوع مورد بررسی این مقاله ،نقش تشکل ها در مکانیزاسیون کشاورزی می باشد .دراین مقاله تلاش شده است ضمن تعریف
مکانیزاسیون وتشکل ها و همچنین ترسیم وضع موجود تشکل های مکانیزاسیون درکشور ،به نقش وجایگاه مکانیزاسیون
درتوسعه کشاورزی بپردازد .روش تحقیق مورد استفاده کتابخانه ای بوده است .براساس نتایج بدست آمده درحال حاضر بالغ بر
یک میلیون دستگاه انواع ماشینهای کشاورزی در سرتاسر کشور وجود دارد و درقالب نظامهای مختلف بهره برداری مورد
استفاده قرار می گیرد . بنا به اطلاعات موجود درحال حاضر سه نوع شیوه استفاده یا نظام بهره برداری از ماشین آلات مذکور
شامل اختصاصی)استفاده صرفا شخصی ( , تعاونی)استفاده دسته جمعی وشراکتی ( وخدماتی ) استفاده از ماشینها جهت انجام
وارائه خدمات ماشینی برای کشاورزان ومتقاضیان ( در ایران قابل تشخیص است . طی سالهای اخیر دولت تلاش کرده است
درقالبت تشکل های جدید ازجمله تعاونی های تولید ، شرکت های خدمات مشاوره ای فنی مهندسی ، شرکت های خدمات –
مکانیزاسیون و... خدمات متنوع مکانیزاسیون به کشاورزان ارائه نماید . براساس آمار موجود تا ابتدای برنامه سوم تعداد 8181
تشکل بوجود آمده بود که هم اکنون تعداد 7171 تشکل خدمات ماشینی درکشور موجود می باشد که جهت انجام عملیات
کشاورزی به بهره برداران مربوطه خدمات مورد نیاز ماشینی ارائه می نمایند .توسعه تشکل های مکانیزاسیون تاثیر زیادی در
افزایش سطح زیر کشت ، افزایش سرعت عملیات کشاورزی ، بهبود عملیات زراعی وبه زراعی ، کاهش ضایعات محصول ومنابع ، کاهش
هزینه های عملیاتی ، امکان پذیر ساختن کشت فشرده ومتراکم )چند کشتی (افزایش امکان کشت یکپارچه ، تقویت روحیه مشارکت
درکشاورزان ، افزایش درآمد کشاورزان و مصرف بهینه نهاده ها داشته است .

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، نقش تشکل ها در مکانیزاسیون کشاورزی، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/581-The-role-of-organizations-in-the-agricultural-mechanization

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل