ارزيابي نظام آموزش عالي با استفاده از روش ترکيبي کارت امتيازي متوازن و پوياييهاي سيستم

چکیده مقاله

در امروزه كارت امتيازي متوازن به عنوان يکي از روشهاي رايج در اندازهگيري عملکرد كاربرد فراواني در
علوم مديريت پيدا كردهاست. با استفاده از اين روش ميتوان استراتژيهاي سازماني را به مجموعهاي از
شاخصهاي عملکردي مشخص تبديل كرد و شرايط اجراي استراتژي را مديريت كرد. البته با وجود
مزايايي كه با اجراي اين روش در سازمانهاي مختلف توليدي و صنعتي كسب ميشود اما در سازمانهاي
خدماتي و دولتي معمولاً براي اجراي آن محدوديتهايي وجود دارد. با توجه به نارساييهاي كارت
امتيازي متوازن در شبيهسازي محيطهاي پيچيده و پويا نظير آموزش عالي و همچنين ساختار يک طرفه
و از پايين به بالا در آن در اين مقاله از روش تركيبي براي تدوين استراتژي بهبود در نظام آموزش
استفاده شدهاست. روش پويايي سيستمها به دليل برخوداري ساختار علي در مدلسازي و همچنين در
نظر گرفتن پويايي زمان، در شبيهسازي ساختارهاي پيچيده و تصميم گيري در محيطهاي پيچيده از
قابليت خوبي برخوردار است. از اين رو براي برطرف كردن نقاط ضعف روش كارت امتيازي متوازن و
تصميمگيري هدفمند، از اين روش كمک گرفته شدهاست. در اين مقاله ابتدا شاخصهاي كليدي عملکرد
با استفاده از روش كارت امتيازي متوازن استخراج شده، سپس اين شاخصها به عنوان متغيرهاي روش
پويايي سيستمها براي شبيهسازي و تصميمگيري تعريف شدهاند، در پايان پس از شبيهسازي نتايج،
راهکارهايي جهت بهبود كيفيت در نظام آموزش عالي ارائه شدهاست.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

منصوره زارع زاده؛عادل آذر؛ ۱۳۹۲، ارزيابي نظام آموزش عالي با استفاده از روش ترکيبي کارت امتيازي متوازن و پوياييهاي سيستم، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی1394، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6732-Evaluation-of-the-higher-education-system-by-combining-the-Balanced-Scorecard-and-System-Dynamics

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(منصوره زارع زاده؛عادل آذر؛ ۱۳۹۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل