روشی برای حل برخی از معادلات دیفرانسیل تفاضلی با استفاده از دنباله های خطی

چکیده مقاله

در این مقاله با استفاده از دنباله های خطی با عرض از مبداء ) یک( و زیر دنباله های بازگشتی متناظر با
آن دنباله ها، روشی جهت حل معادلات  دیفرانیلل ففالیی یلشنهاد می گردد. روشی که در آن ابتدا
رابطه این دنباله خطی و زیردنباله های بازگشتی در آن اثبات  می شود، سپس از رابطه این دو برای حل
برخی از حالات  خاص معادلات  دیفرانیلل ففالیی استفاده می گردد. هرچند این روش صرفاً برای حالات
خاصی از معادلات  به کار می رود اما می فواند شلوه ای را معرفی کند که با استفاده از فوابع یی در یی به
فقریب مناسبی برای حل معادلات  دیفرانیلل ففالیی دست یافت. این مقاله نشان می دهد که با استفاده
از مجموع لرایب متغلرهای یک معادله دیفرانیلل ففالیی در حالات  خاص" مشروط بر اینکه لرایب از
مجموعه اعداد طبلعی باشند"، چگونه می فوان یک معادله خطی متناظر با آن معادله نوشت به نحوی که
هر عضو از معادله خطی جدید، متناظر با چندملن عضو معادله ففالیی ابتدایی باشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۳، روشی برای حل برخی از معادلات دیفرانسیل تفاضلی با استفاده از دنباله های خطی، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7166-The-way-to-solve-some-discrete-differential-equation-using-sequences

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل