تاثیر آمیگدال و هوش هیجانی بر زنانی که اقدام به مسمومیت می کنند

چکیده مقاله

اقدام به مسمومیت در جوانان وزنان بیش از سایر گروه ها است مسایلی مانند اختلافات زناشویی، درگیری با بستگان،
اختلال های روانی وبیکاری از دلایل مهم اقدام گزارش شده اند.این پژوهش، با هدف ارتباط آمیگدال وهوش هیجانی با توانایی
حل مساله در زنان اقدام کننده به روش مسمومیت تهیه شده. روش: در یک طرح پژوهشی پس رویدادی )علی مقایسه ای( -
وشبه آزمایشی 08 نفر از زنان اقدام کننده به خودکشی به روش نمونه گیری در دسترس از میان مراجعه کنندگان به اورژانس
مسمومین بیمارستان امدادی مشهد به عنوان گروه آزمایشی و 08 نفر از زنان عادی از میان ملاقات کنندگان بیماران بخش
داخلی بیمارستان، به عنوان گروه گواه به روش تصادفی انتخاب وبه کمک پرسش نامه هوش هیجانی بار آن بررسی شدند -
برای تحلیل داده ها، روش تحلیلی واریانس، چند متغیره وروش تحلیل تمایزات به کاربرده شد. یافته ها: متغیرها نشان می
دهد که نمره کل هوش هیجانی وزیر مقیاس های آن دو گروه خودکشی کنند گان در مقایسه با گروه گواه به شکل معنی داری
≥8/ پایین تر بوده است ) 8880 P 352 برای تفکیک دوگروه / ( همچنین برپایه نتایج تحلیل تمایزات ،همراه با نقطه برش 08
اقدام کننده به خودکشی وسالم حساسیت وویژگی هردو به طور جداگانه برابر با 088 % محاسبه گردید. نتیجه گیری: هوش
هیجانی در زنان اقدام کننده به خودکشی پایین تر از زنان عادی است. پایین بودن هوش هیجانی می تواند به عنوان یک عامل
خطر اقدام به خودکشی در نظر گرفته شود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سید سعید موسوی؛حامد حیدری؛افسانه رشنو؛علیرضا برمکی؛حسن صداقتی؛ ۱۳۹۳، تاثیر آمیگدال و هوش هیجانی بر زنانی که اقدام به مسمومیت می کنند، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7300-The-amygdala-and-emotional-impact-on-women-who-are-poisoning

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سید سعید موسوی؛حامد حیدری؛افسانه رشنو؛علیرضا برمکی؛حسن صداقتی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل