بررسی تاثیر مولفه های هوش هیجانی بر تعهد سازمانی

چکیده مقاله

از آنجا که در عصر حاضر توانمندی های صرفا عقلایی دیگر نمی تواند پیش بینی کننده خوبی برای موفقیت در کار و زندگی
باشد، به نظر می رسد هوش هیجانی می تواند پیش بینی کننده خوبی برای موفقیت در موقعیت های شغلی باشد. هدف
پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوش هیجانی بر تعهد سازمانی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان شرکت بیمه
پاسارگاد در سطح شهرستان تهران بوده است، با توجه به فرمول های آماری حجم نمونه برابر 161 نفر تعیین گردید و در بازه
زمانی نیمه نخست سال 1131 اقدام به جمع آوری نظرات این افراد گردیده است . با استفاده از پرسشنامه اطلاعات لازم جمع
آوری و با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج بدست آمده
بیانگر تایید تاثیر تمامی مولفه های هوش هیجانی بر تعهد سازمانی بوده است. همچنین با توجه به نتایج باید بیان نمود تاثیر
خود کنترلی بر تعهد سازمانی دارای کمترین مقدار و خود انگیزی بر رضایت شغلی از بیشترین مقدار برخوردار است. در انتها
نیز نکاتی جهت بهبود هوش هیجانی در این شرکت ارائه گردیده است

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

زهرا عقیلی؛حبیب الله دانایی؛ ۱۳۹۴، بررسی تاثیر مولفه های هوش هیجانی بر تعهد سازمانی، کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6242-Effects-of-the-Components-of-emotional-intelligence-and-organizational-commitment

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(زهرا عقیلی؛حبیب الله دانایی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل