طراحی مدل مفهومی ارزیابی عملکرد در شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران

چکیده مقاله

در شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران، شاخصهای پراکنده و متعددی برای ارزیابی وجود داشته که هیچ یک به تنهایی
پاسخگوی نیاز واحدهای اجرایی نبوده است. با تغییر ساختار سازمانی و رویکرد منطقه محوری در این شرکت در سال 9210 ، نیاز به یک
سیستم ارزیابی عملکرد کارا و مطمئن احساس شد. براین اساس سیستم ارزیابی عملکرد پس از انجام سه مرحله، استقرار یافت. در فاز اول،
شناخت لازم حاصل و در فاز دوم، سیستم ارزیابی عملکرد در 0 مرحله طراحی و اجرا گردید. در فاز سوم نیز ضمن تعیین معیار و نحوه
ارزشگذاری، گزارش ارزیابی پس از تحلیل، تهیه و ارایه شد.
نتیجه ارزیابی هر واحد پس از رتبهبندی امورهای اجرایی، تحت عنوان انطباق یا عدمانطباق)در محدوده و یا خارج از محدوده پذیرش( به
منظور بهبود و یا رفع عدمانطباق به امورها ابلاغ شد تا در ارزیابی بعدی به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد. نتیجه این اقدام در نهایت، به
بهبود مستمر و ارتقاء رتبه امورهای اجرایی منجر شد. لازم به ذکر است این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش توصیفی تحلیلی - انجام
شده و ناحیههای تحت پوشش شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدهاست.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مرجان قوامی؛رویا یعقوبینژاد؛ ‎−۰۶۲۲، طراحی مدل مفهومی ارزیابی عملکرد در شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/740-The-design-concept-of-enterprise-supply-and-water-treatment-and-purification-performance-evaluation-in-Tehran

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مرجان قوامی؛رویا یعقوبینژاد؛ ‎−۰۶۲۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل