بررسي رابطه ویژگی های شخصیتي فرد با گرایش به اعتیاد در بین دانشجویان

چکیده مقاله

هدف از این پژوهش ، بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی فرد ) درونگرائی و برون گرائی ( با گرایش بهاعتیاد در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور بوده است ، پژوهش حاضر از نوع تحقیق علی-مقایسه ای بوده که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه مورگان، 298 نفر از دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور شهرستان اهر ، به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب و با استفاده از پرسشنامههای گرایش به اعتیاد AAS و پرسشنامه تیپ شخصیتی آیزنگ )درونگرا-برونگرا(، مورد آزمون قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار Spss و آزمون های مرتبط مورد بررسی قرار گرفت

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، بررسي رابطه ویژگی های شخصیتي فرد با گرایش به اعتیاد در بین دانشجویان، سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی , روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8251-Study-of-relationship-between-personality-characteristics-with-a-tendency-to-addiction-among-the-students

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل