بررسی اثربخشی کاربرد نظریه هوش های چند گانه گاردنر بر فرآیند یاددهی - یادگیریِ مفاهیمِ درسِ دین و زندگی درنش آموزرن دوم متوسطه شهرستان بوشهر

چکیده مقاله

نظریه هوش های چندگانه گاردنر، روش های جدیدی را برای بهبود فرایندهای یاددهی-یادگیری در دانش آموزان معرفی نموده ا ست )عبدی، 1389 ( . پژوهش حا ضر به منظور برر سی اثربخ شی روش تدریس مبتنی بر هوش های چندگانه گاردنر بر فرایند یادگیری مفاهیمِ درسِ دین و زندگی، به صورت تجربی اجرا گردید. ابتدا، با استفاده از روش نمونه ای خوشه ای چندمرحله ای، تعداد 112 نفر از دانش آموزان سال دوم دو دبیر ستان شهر بو شهر انتخاب و سپس با ا ستفاده از آرایش تصادفی در دو گروه )کنترل(، آموزش سانتی و )آزمایش(، آموزش مبتنی بر هوش های چندگانه گاردنر، طی 12 هفته مورد آموزش قرار گرفتند

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

2.دکتر ناصر رمینی؛3.دکتر علی پاکیزه؛1.ارزیتا صالحین؛ ۱۳۹۵، بررسی اثربخشی کاربرد نظریه هوش های چند گانه گاردنر بر فرآیند یاددهی - یادگیریِ مفاهیمِ درسِ دین و زندگی درنش آموزرن دوم متوسطه شهرستان بوشهر، سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی , روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8279-A-study-of-the-effectiveness-of-Gardner-s-multiple-intelligences-theory-based-teaching-on-learning-religion-and-life-course-of-students

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(2.دکتر ناصر رمینی؛3.دکتر علی پاکیزه؛1.ارزیتا صالحین؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل