رابطه عناصر برنامه درسی پنهان با هویت ملی مذهبی دانش آموزان

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین عناصر برنامه درسی پنهان وهویت ملی مذهبی دانش آموزان به صورت پیمایشی - وبا استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بر روی 083 نفر از دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران که به صورت تصادفی خوشه ای از بین 00333 دانش آموز انتخاب شدند،اجرا شد.داده های به دست آمده با استفاده از آزمون t تک نمونه ای وآزمون فریدمن مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت نتایج به دست آمده نشان داد که عناصر برنامه درسی پنهان با هویت ملی - مذهبی دانش آموزان رابطه دارد همچنین یافته ها نشان داد که تاثیراین عناصر ،محیط اجتماعی بیشترین تاثیر را روی هویت ملی ومذهبی داشته ونیز محیط فیزیکی کمترین تاثیر را برهویت ملی ومحیط دیوان سالاری کمترین تاثیر را روی هویت مذهبی دانش آموزان دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.زهرا قنبری؛2.علی اکبر خسروی بابادی؛ ۱۳۹۵، رابطه عناصر برنامه درسی پنهان با هویت ملی مذهبی دانش آموزان، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8957-The-Study-of-relationship-between-the-Hidden-Curriculum-components-and-the-National-Religious-Identity-of-High-School-Students-in-Tehran

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.زهرا قنبری؛2.علی اکبر خسروی بابادی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل