( شهر اسلامی ) شهر در تحقق و توسعه الگوی( اسلامی ) جایگاه شورای

چکیده مقاله

شهر از جمله بارزترین و ملموس ترین جلوهای فرهنگ بشری است که با ارائه فضاهای عینی و قابل ادراک، زمینه ساز حضور شهروندان در عرصه زندگی اجتماعی است. درک و شناخت سازمان فضایی شهر، سنگ زیر بنای وضعیت موجود است و تخمین دگرگونی های شهر فردا را ممکن می سازد. برای شهروند متمدن تشکیل جامعه هدفی است که محیط زندگی او را تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو شهر در جامعه متمدن ظرفی است که باید نسبتی با مظروف خود، که روح اجتماع انسانی است داشته باشد. دستیابی به الگوی مناسب مدیریت شهری یکی از چالشهای جوامع بشری امروز است و هر جامعه ای بنا به اولویت ها و ضرورتهای پیش روی خود در تلاش برای روزرسانی الگوهای توسعه است. با توجه به ظهور مشکلات امروزی در شهرها همچون ناامنی، ترافیک، آلودگی، ازدحام و تراکم جمعیت، از خود بیگانگی و عدم تعلق و نیز از بین رفتن هویت شهرها در اثر کارکردگرایی و الگوبرداریهای غربی ضرورت توجه به الگوهای نشات گرفته از فرهنگ سنتی، عرفی و مذهبی توسط مدیران شهری بیش از پیش احساس می شود. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با استناد به آیات شهر در تحقق و توسعه الگوی شهر اسلامی برای » اسلامی « و احادیث و اصول علمی در پی آنست که با شناسایی و شناساندن نقش و جایگاه شورای توانمندسازی هویت شهرهای امروزی قدم بردارد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.رمضانعلی شورابی؛2.منیره حداد حسن آبادی؛3.ایمان مقید؛ ۱۳۹۵، ( شهر اسلامی ) شهر در تحقق و توسعه الگوی( اسلامی ) جایگاه شورای، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی ، علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9091-The-City-Council-in-the-implementation-and-development-of-Islamic-city

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.رمضانعلی شورابی؛2.منیره حداد حسن آبادی؛3.ایمان مقید؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل