بررسي رابطه بين بازده و ريسك سازمانهاي مالي و صندوق هاي سرمايه گذاري شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

هدف اين مقاله بررسي مقايسه اي ريسك و بازده صندوق هاي مشترك سرمايه گذاري با ساير نهاد هاي مالي بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. براي اين منظور، اطلاعات مالي مربوطه در بازه زماني سالهاي 0931 تا 0931 استخراج و از طريق بررسي هاي آماري مورد ارزيابي قرار گرفتند. بررسي هاي آماري شامل تعیین و مقايسه ي شاخص ريسك سیستماتیك، مقايسه شاخص ريسك انحراف معیار، تع يین بازده سالانه سهام و تع يین و مقايسه بازده سرمايه گذاري صندوق هاي مشترك و ساير نهاد هاي مالي بوده است. نتايج نشان میدهد که اولا متوسط ريسك سیستماتیك در سالهاي 0931 و 0930 در صندوق هاي مشترك بیشتتر از متوسط ريستك سیستماتیك در ساير نهاد هاي مالي مي باشد. ثان يا متوسط ريسك انحراف معیار در صندوق هاي مشترك در کلیه سال هاي مورد مطالعه کمتر از ريسك انحراف معیار در ساير نهادهاي مالي مي باشد. ثالثا متوسط بازده سالانه سهام در صندوق هاي مشترك داراي مقدار بیشتري از متوسط بازده سالانه سهام در ساير نهاد هاي مالي مي باشد. رابعا بازده سرمايه گذاري در صندوق هاي مشترك، بطور متوسط از بازده سرمايه گذاري در ساير نهادهاي مالي بیشتر است

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مجید ظهیری؛سودابه خدمتي وله زاقراد؛ ‎−۰۶۲۲، بررسي رابطه بين بازده و ريسك سازمانهاي مالي و صندوق هاي سرمايه گذاري شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9228-Assessing-relationship-between-return-and-risk-in-financial-institutions-and-investment-funds-in-tse

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مجید ظهیری؛سودابه خدمتي وله زاقراد؛ ‎−۰۶۲۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل