تبيين تاثير اهرم مالي نشأت گرفته از كل بدهي و استقراض هاي بلند مدت بر سرمايه گذاري شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

پرداختن به ارتباط اهرم مالي با تصميمات سرمايه گذاري، از اين جنبه بااهميت است كه بسياري از تئوري هاي ساختار سرمايه بيان مي كنند كه ارتباط بين اهرم و سرمايه گذاري بدين دليل است كه احتمالاً شركت هاي با اهرم بالا نخواهند توانست از فرصت هاي رشد آتي خود استفاده كنند. بر همين اساس در اين تحقيق با توجه به ضرورت موضوع به تبيين تاثير اهرم مالي نشات گرفته از كل بدهي و استقراض هاي بلند مدت بر سرمايه گذاري انجام مي شود. در اين تحقيق تعداد 761 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني 7911 7931 بررسي شده است. جهت آزمون فرضيه ها از - مدل رگرسيون پولد )تلفيقي( استفاده شده، يافته هاي پژوهش نشان مي دهد بين نسبت كل بدهي به كل دارايي ها )اهرم مالي( و سرمايه گذاري رابطه معناداري وجود ندارد اما بين نسبت استقراض بلند مدت به كل دارايي ها و سرمايه گذاري در شركت رابطه منفي و معناداري وجود دارد. همچنين فرصت هاي رشد بر رابطه بين نسبت كل بدهي به كل دارايي ها و سرمايه گذاري در شركت تاثير معناداري ندارد اما فرصت هاي رشد بر رابطه بين نسبت استقراض بلند مدت به كل دارايي ها و سرمايه گذاري در شركت تاثير منفي و معناداري دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.حسن ذوالقدر؛2.يونس احمدزاده كله سر؛3.فرزانه دلير رضاقلي قشلاقي؛ ۱۳۹۴، تبيين تاثير اهرم مالي نشأت گرفته از كل بدهي و استقراض هاي بلند مدت بر سرمايه گذاري شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6268-The-effects-of-financial-leverage-and-total-liabilities-stemming-from-long-term-borrowings-on-investment-Companies-in-Tehran-Stock-Exchange

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.حسن ذوالقدر؛2.يونس احمدزاده كله سر؛3.فرزانه دلير رضاقلي قشلاقي؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل