کنترل دمای گاز خروجی از سیستم خنک کننده ی نهایی در ایستگاه های تقویت فشار گاز با استفاده از کنترل کننده PID فازی

چکیده مقاله

در اینمقاله، با تحلیل درست از رفتار دینامیک فرآیند خنک کردن گاز خروجی از سیستم خنککنندهیهایی در ایستگاههای تقویت فشار گاز آسماری، کنترلکنندهی دما بر مبنای منطق فازی طراحی و شبیه سازی خواهد شد. با توجه به پیچیدگی بسیار زیاد سیستم و اینکه مدل دقیقی از رفتار سیستم در دسترس نمی باشد، برای بدست آوردن یک مدل مناسب از فرآیند مد نظر، باید راه حل مناسبی ارائه داد. یکی از این راه ها، به بکارگیری شبکههای عصبی میباشد. در ادامه با بهرهگیری از سه شبکهی عصبی مختلف، سعی در بدست آوردن بهترین مدلسازی عصبیِ ممکن از فرآیند مد نظر خواهیم داشت. پس از تعییندل مناسب برای سیستم، مقدمهای بر کنترلکنندههای PID ارائه شده و نحوهی تلفیق این روش کنترلی مرسوم با منطق فازی شرح داده میشود. سپس، با پیادهسازی کنترلکنندهی طراحی شده بر روی مدل عصبی فرآیند، سیستم حلقه بسته را در محیط متلب شبیهسازی کرده و کارایی کنترلکنندهی فازی مبتنی ر مدل عصبی با بررسی نتایج بدست آمده به اثبات خواهد رسید

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.حسن رحمان دوستان؛2.وحید بهنام گل؛3.احمد رضا ولی؛ ۱۳۹۵، کنترل دمای گاز خروجی از سیستم خنک کننده ی نهایی در ایستگاه های تقویت فشار گاز با استفاده از کنترل کننده PID فازی، کنفرانس بین المللی نو آوری در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9370-Output-Gas-Temperature-Control-of-Composite-Cooler-System-in-gas-compression-unit-with-PID-Fuzzy-controller

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.حسن رحمان دوستان؛2.وحید بهنام گل؛3.احمد رضا ولی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل