تاثير فن اوري هاي نوين در شكل گيري فرم هاي فضاهاي ورزشي

چکیده مقاله

استقرار هر عنصر شهری در موقعیت مکانی از سطح شهر، تابع اصول و قواعد خاصی است که در صورت رعایت شدن، به موفقیت و کارایی عملکردی آن عنصر در همان مکان مشخص خواهد انجامید . ازاینرو، تحقیق حاضر باهدف پیدا کردن مناسبترین مکان از بین مجموعههای ورزشی در سطح شهر ارومیه جهت بازطراحی انجامشده است. در این راستا، پس از بررسی تجارب جهانی و بررسی ضوابط و مقررات و اسناد بالادستی، الزامات و بایستههای مکانیابی شناسایی شد. سپس، پارامترهای مؤثر در دو سطح شاخصهای اصلی و گزینهها مطابق با روش تحلیل سلسله مراتبی دستهبندی شد. در ادامه، اطلاعات دریافتی برگرفته از نظرات خبرگان، مدیران و متخصصان در تعیین ضریب اهمیت شاخصها، تحلیل و وزن شاخصها مشخص گردید. ودر نهایت سالن ورزشی دو هزار نفره خانه جوان ارومیه از میان سایر مکانهای کاندید شده بهعنوان بهترین مکان برای بازطراحی برگزیده شد و هچنین در این مقاله کوشیده ایم سیر تحول سیستم های سازه ای و فناوریهای نوین و تاثیر آن بر روی سا لنهای ورزشی هستند، مورد نقد و بررسی قرار دهیم. و طرحهای پیشنهادی با تمامی جزییات اعم از نقشههای معماری و برشها و سازه اصلی ورزشگاه به حالت سهبعدی طراحی و ارائه گردید.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حسين حسني؛رضا قليزاده؛ ۱۳۹۵، تاثير فن اوري هاي نوين در شكل گيري فرم هاي فضاهاي ورزشي، دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10129-The-impact-of-new-technologies-in-formation-forms-Sports-spaces

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(حسين حسني؛رضا قليزاده؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل