مقايسه ميزان هزينه هاي ورزشي و درماني در  رشته هاي منتخب ورزشي شهر تهران

چکیده مقاله

چکیده

مقايسه ميزان هزينه هاي ورزشي و درماني در رشته هاي منتخب ورزشي شهر تهران

هدف از این تحقیق مقايسه ميزان هزينه هاي ورزشي و درماني در رشته هاي منتخب ورزشي شهر تهران بود. جامعه آماری تحقیق شامل ورزشکاران رشته فوتبال، فوتسال، بسکتبال، والیبال، هندبال (رشته های تیمی) رزمی، کشتی، دو و میدانی، تنیس و بدمینتون (رشته های انفرادی) شهر تهران می باشد. با استفاده از نمونه گیری تصادفی تعداد 190 نفر ورزشکاران رشته های تیمی و 140 نفر از ورزشکاران رشته های انفرادی بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات این تحقیق، متشکل از دو پرسشنامه است. الف) پرسشنامه اطلاعات فردی آزمودنی ها ب) پرسشنامه محقق ساخته مربوط به هزینه های ورزشی و درمانی ورزشکاران. با استفاده از آلفای کرونباخ، میزان ثبات درونی( اعتبار) پرسشنامه 81/0=r، برآورد گردید. از آزمون کالموگراف- اسمیرنوف برای بررسی توزیع طبیعی داده ها و از آزمون های تی استیودنت و آزمون آنوا در سطح معنا داری (P≤0.05)استفاده شد. نتایج نشان داد تفاوت معنی داری بین هزینه­های ورزشی رشته­های تیمی و انفرادی همچنین تفاوت معنی داری بین هزینه­های درمانی رشته­های تیمی و انفرادی وجود ندارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۶، مقايسه ميزان هزينه هاي ورزشي و درماني در رشته هاي منتخب ورزشي شهر تهران، کنگره بین المللی مدیریت و کسب و کار، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/14009-Comparison-of-sport-and-medical-expenses-in-selected-sports-fields-in-Tehran

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۶)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل