بررسي سواد فناورانه معلمان تربيت بدني و مديران باشگاه ها ي ورزشي واهميت آن در پيشبرد اهداف ورزشي (نمونه موردي : شهر كرج)

چکیده مقاله

امروزه استفاده از تکنولوژی به گونه ای بر زندگی جامعه بشری تاثیر گذاشته که باید همواره در تلاش برای بروز رسانی با آن فناوری و تکنولوژی باشیم و اگر اینچنین عمل نکنیم به گونه ای از زندگی روزمره و انجام کارهای روزانه عاجز خواهیم شد. توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و استفاده از این فناوریها موجب شده است عصر جدیدی در زندگی جوامع بشری آغاز گردد که جامعه اطلاعاتی نامیده می شود. ورود به این دوره نیاز به تمهیدات و امکانات لازم است که مهمترین آن بسترسازی مناسب فرهنگی است که نخستین اقدام در این خصوص لحاظ نمودن موضوع چگونگی استفاده بهینه از نرم افزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه آموزش عمومی است. سواد فناورانه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای رشد حرفه‌ای معلمان ومديران هزاره سوم است. در همین راستا، این پژوهش با تعیین وضعیت سواد فناورانه معلمان تربيت بدني ومديران باشگاههاي شهر كرج انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و از لحاظ هدف جزء پژوهش‌های کاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان تربيت بدني و مديران باشگاههاي ورزشي سطح شهر كرج مي باشد كه با استفاده از روش خوشه اي چند مرحله اي اقدام به انتخاب 234 نفر به عنوان حجم نمونه آماري نموده ايم .ابزار پژوهش پرسشنامه  محقق ساخته می باشد كه روايي و پايايي آن با 70/88مورد تاييد متخصصان رشته مذكور قرار گرفته است ، يرای تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش از آزمون‌های آمار توصیفی درصد، فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آزمون کالموگروف- اسمیرونوف جهت نرمال بودن داده‌ها، آزمون تی تک گروهی) با کمک نرم‌افزار SPSS  استفاده گردید.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، بررسي سواد فناورانه معلمان تربيت بدني و مديران باشگاه ها ي ورزشي واهميت آن در پيشبرد اهداف ورزشي (نمونه موردي : شهر كرج)، کنفرانس بین المللی نوآوری در مهندسی،علوم و توسعه تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11865-Study-of-Technical-Literacy-of-Physical-Education-Teachers-and-Sports-Club-Managers-and-Their-Importance-in-Advancing-Sport-Goals-(Case-Study:-Karaj-City)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل