نقش شبکه اجتماعی ( تلگرام ) در ایجاد شکاف نسلی جوانان و والدین ( مورد مطالعه جوانان استان اصفهان )

چکیده مقاله

با ورود به عصر اطلاعات و جامعه شبکه ای، ما در بیشتر حوزه ها شاهد تحولات تکنولوژیکی گوناگون هستیم.اینترنت به مثابه «رسانه جدید » و یکی از مهم ترین دستاوردهای انقلاب ارتباطات، ازمحدودیت های الگوهای چاپ و پخش در ارتباطات فراتر رفته است. از جمله پدیده های جدید که بر اثر ادغام فناوری های مختلف ارتباطی در سال های اخیر شکل گرفته، شبکه های اجتماعی مجازی است. این شبکه ها با عضوگیری های رایگان از کاربران توانسته اند در جریان سازی های مختلف نقشی اساسی بر عهده داشته باشند. شبکه اجتماعی که اگرچه مدت زمان زیادي از پیدایش آن نمی گذرد، اما بنا بر وجود و بروز ویژگی هاي منحصر به فردش، توانسته با شتاب زیادي فراگیر شود و تاثیرات قابل توجهی را برجاي گذارد. بنابراین با توجه به هدف اصلی این تحقیق شناسایی نقش شبکه اجتماعی  (تلگرام ) در ایجاد شکاف نسلی بین جوانان و خانواده هاي شهر اصفهان، سعی شده بر روي عوامل تاثیرگذاري آن مطالعه و کنکاش لازم انجام پذیرد.

 شیوه اجراي این پژوهش پیمایشی و با بهره مندي از ابزار پرسش نامه محقق ساخته به اجرا در آمده است. براي تحقق مراحل اجرایی و فرآیند تحقیق، گام نخست با بررسی و مطالعه ي کتابخانه اي بر روي منابع و نظریات مرتبط و پیشینه تحقیق، مطالب و متون لازم اقتباس و استخراج و سپس فرضیه هاي تحقیق تدوین شد. گام دوم با تنظیم و توزیع پرسش نامه بر اساس جدول مورگان 339 جوان بین 18 تا 30 سال شهر اصفهان نمونه آماری پژوهش حاضر را تشکیل می دهند که نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفته اند. و بعد از جمع آوری اطلاعات داده ها توسط نرم افزار spss با استفاده از  تحلیل هاي آماري توصیفی و استنباطی و آزمون فرضیه ها صورت پذیرفت .

 یافته هاي این پژوهش مستدل بر این است که بین محتوای شبکه اجتماعی ، برقراری ارتباط در فضای  مجازی ، فرهنگ پذیری مخاطب و برخورداری مخاطب از سواد رسانه ای تاثیر دارد .

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

دکتر فرحناز مصطفوی کهنگی؛فاطمه قادیان انارمرزی؛ ۱۳۹۵، نقش شبکه اجتماعی ( تلگرام ) در ایجاد شکاف نسلی جوانان و والدین ( مورد مطالعه جوانان استان اصفهان )، دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12277-The-role-of-the-social-network-(telegram)-in-generating-a-generation-gap-between-youth-and-parents-(studied-in-the-youth-of-Isfahan-province)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(دکتر فرحناز مصطفوی کهنگی؛فاطمه قادیان انارمرزی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل