کارایی و بهره وری مزارع پرورش میگو  و مدیریت ترویج (مورد مطالعه : استان بوشهر)

چکیده مقاله

 با توجه به وجود پتانسیل سرمایه گذاری در واحد های پرورش میگو، ارزیابی عملکرد و مسائل مربوط به بهره وری آنها جهت اقتصادی کردن این فعالیت، ضروری به نظر می رسد. این پژوهش به بررسی بهره وری مزارع پرورش میگو در استان بوشهر می پردازد که برای این منظور از شاخص مالم کوئیست بهره گرفته شد. داده های مورد نیاز برای انجام پژوهش شامل میزان تولید و مساحت کل مزارع پرورش میگو و مقدار عوامل تولید شامل لارو، دارو، غذا، دبی آب ورودی به استخر، نیروی کار و سوخت می باشند که از شیلات استان بوشهر جمع آوری گردید. نتایج نشان داد از میان متغیر های یاد شده دو متغیر شاخص لارو و مساحت استخر اثر معنی دار بر تولید ندارند و می توان گفت تفاوت میان واحد های مختلف از نظر تولید ناشی از تفاوت در سایر عوامل تولید است. از میان سه متغیر  شاخص نیروی کار بر تولید اثر منفی نشان داد، در حالی که دو متغیر دیگر دارای ،شاخص نیروی کار، غذا و دبی آب ورودی به استخر اثر مثبت بر تولید ارزیابی شدند. در دوره مطالعه تحت فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس کارایی فنی، تخصیصی و کارایی اقتصادی تمام واحد ها افزایش یافته است. و نیز با آموزش و ترویج فن آوری جدید توسط کارشناسان و مدیران ترویج و آموزش کشاورزی به طور اخص می توان به افزایش سطح کارایی فنی دست یافت و در نتیجه به سطح بالاتری از بهره وری رسید .  همبستگی میان کارایی مقیاس با سایر انواع کارایی منفی ارزیابی شد. هم چنین در اغلب واحد ها ترکیب حداقل هزینه متضمن کاهش استفاده از نهاده های تولید است. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

لیلی درفان ؛نوذر منفرد؛ ۱۳۹۳، کارایی و بهره وری مزارع پرورش میگو و مدیریت ترویج (مورد مطالعه : استان بوشهر)، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13303-Efficiency-and-Productivity-of-Shrimp-Farms-and-Promotion-Management-(Case-Study:-Bushehr-Province)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(لیلی درفان ؛نوذر منفرد؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل