تأثیر ويژگیهای هیات مديره بر احتمال گزارشگری مالی متقلبانه

چکیده مقاله

) و گلوبال کراسینگ Enron)، انرون (WorldComفروپاشی و اضمحلال غم انگیز شرکت های عظیم همانند ورلدکام ( ) به دلیل شیوع و وقوع تقلب صورت های مالی بوده است. اين موارد از تقلب اعتماد به بازارهای مالی، Global Crossing(  .)2011 اطلاعات مالی و همچنین حرفه و تخصص حسابداری را در سراسر جهان از بین برده و خدشه دار نموده است(لاو، مطالعات گذشته شواهد محکم و استواری درباره اهمیت ساختار حاکمیت شرکتی موثر و اثربخش در کاهش وقوع گزارشگری های ). با اين وجود صالح، 1996؛ مک مولن، 1996؛ دچو، اسلوان و سوينی، 1996مالی متقلبانه فراهم کرده اند(برای مثال، بیسلی، ) ادعا کرده اند که مکانیرم های حاکمیت شرکتی کنونی بطور اثربخش و کارآمدی در تدارک کنترل کافی 2005اسکندر و رحمت ( در کاهش انگیزه های مديريت برای درگیر شدن در گزارشگری مالی متقلبانه موثر نیستند. بنابراين، هدف اين مطالعه بررسی تاثیر ويژگیهای هیات مديره به عنوان ابزاری برای ممانعت و کشف فعالیت های گزارشگری مالی متقلبانه در شرکت های عمومی در مالزی می باشد. در اين مطالعه از اندازه هیات مديره، تجربه بین المللی اعضای هیات مديره، استفاده شده است. نتايج تحقیق نشان می دهد اين دو متغیر بر گزارشگری مالی متقلبانه  تاثیر ندارد. انتظار می رود که يافته های حاصل از اين مطالعه شواهد جديدی درباره تاثیر مثبت اثربخشی ساختار شرکتی در کاهش احتمال گزارشگری مالی متقلبانه فراهم آورد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سمیرا میرزايی؛دکتر زهرا پور زمانی ؛ ۱۳۹۵، تأثیر ويژگیهای هیات مديره بر احتمال گزارشگری مالی متقلبانه، سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت،اقتصاد وحسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13520-Impact-of-the-Board-of-Directors-on-the-possibility-of-fraudulent-financial-reporting

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سمیرا میرزايی؛دکتر زهرا پور زمانی ؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل