تاثیر اشتباهات سهوی حسابرسان با استفاده از تخصص حسابرس

چکیده مقاله

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر اشتباهات سهوی حسابرسان با استفاده از تخصص حسابرس در صنعت بر کیفیت گزارشگری مالی
میپردازد. نخستین مکانیزم در رسیدگی شرکت ها توسط حسابرسان شناسایی رویه هایی می باشد که در مجموعه های نامناسب
نیاز به رسیدگی دارد، که در هر صنعت خاص نیاز به حسابرسان متخصص آن صنعت دارد. انتظار میرود حسابرسان متخصص
صنعت صلاحیت بیشتر و کیفیت حسابرسی بیشتری در کشف رفتارهای فرصت طلبانه مدیران داشته باشند و به احتمال بیشتری
آن را به استفادهکنندگان بیرونی صورتهای مالی گزارش کنند تا شهرت خود را حفظ نمایند، یا به عبارتی انتظار بر این است
حسابرسان متخصص صنعت نقش موثری در راهبری شرکتی و افزایش کیفیت گزارشگری مالی داشته باشند. در این تحقیق سعی
بر این است اشتباهات سهوی که حسابرسان متخصص صنعت در زمان رسیدگی شرکت ها با آنها برخورد می کنند که می تواند بر
کیفیت گزارشگری مالی تاثیرگذار باشد مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج تحقیق حاکی از آن است تخصص حسابرس در صنعت، تأثیر
مستقیمی بر کیفیت گزارشگری مالی شرکتها دارد. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که حسابرس متخصص صنعت با
تجربه و تخصص خود در صنعت موردنظر باعث کاهش اشتباهات حسابرسی در زمان رسیدگی می شود. از این رو استنباط میشود،
متغیر تخصص حسابرس در صنعت نسبت به نوع شاخص به کار گرفته شده جهت ارزیابی آن حساس است

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

رودابه هواسی؛دکتر رویا دارابی؛ ۱۳۹۴، تاثیر اشتباهات سهوی حسابرسان با استفاده از تخصص حسابرس، کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2574-The-effect-of-using-the-expertise-of-the-auditor-oversight-auditors

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(رودابه هواسی؛دکتر رویا دارابی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل