ارائه مدل بومی برای بررسی تاثیر تعامل رسانه های اجتماعی بر اعتماد و وفاداری به برند

چکیده مقاله

در اين تحقيق تلاش بر آن است تا تاثير مولفه های تعامل رسانه های اجتماعي بر اعتماد و وفاداری به برند در رسانه های اجتماعي را بومي سازی  نماييم. روش پژوهش حاضر، از نوع روش آميخته و استراتژی های مورد استفاده، تحليل محتوا در تحقيق كيفي و پيمايش در تحقيق كمي است. در بخش كيفي با استفاده از نظريه زمينه ای به ارائه مدل پرداخته ايم و در بخش كمي تحقيق حاضر از نوع پيمايشي/ توصيفي همبستگي مي باشد و ابزار گردآوری داده ها، در مرحله كيفي مصاحبه و در مرحله كمي پرسشنامه مي باشد. جامعه آماری اين پژوهش، ميهمانان هتل های زنجيره ای پنج ستاره پارس در شهرهای (تبريز، مشهد، كيش، كرمان، اهواز، آبادان) مي باشد. روش نمونه گيری اين پژوهش  نفر از ميهمانان مي باشد. برای تجزيه و تحليل داده ها بسته نرم افزاری 315تصادفي ساده و نمونه آماری مشتمل بر  استفاده شده است. نتايج حاكي از آن است كه در جامعه 0,2 نسخه SmartPLS و بسته نرم افزاری 20 نسخه SPSS مورد مطالعه، مولفه های بومي ارائه شده در رسانه های اجتماعي بر اعتماد و وفاداری به برند تاثير معناداری دارند. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مونا خوشخو؛بهرام خیری؛ ۱۳۹۵، ارائه مدل بومی برای بررسی تاثیر تعامل رسانه های اجتماعی بر اعتماد و وفاداری به برند، سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت،اقتصاد وحسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13539-Provide-a-native-model-to-examine-the-impact-of-social-media-engagement-on-brand-trust-and-loyalty

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مونا خوشخو؛بهرام خیری؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل