تاثیر سواد رسانه در شکل گیری  سبك زندگي جوانان  (مورد مطالعه جوانان 18 تا 30 ساله دانشگاه کاشان )

چکیده مقاله

سواد رسانه اي توانايي تحليل و ارزشيابي پيام و قدرت انتقال اطلاعات موجود در پيام به ديگران را در قالب هاي مختلف و با ابزارهاي گوناگون در انسان پديد مي آورد. هم چنين با توانمند كردن فرد جهت درك شيوه كار و نحوه معنا سازي رسانه يعني ماهيت پيام و اهداف توليد آن و نيز تاثير رسانه بر مخاطب و تكنيك هايي گوناگون كه براي اين امر به كار گرفته مي شود، او را از مصرف زدگي صرف خارج كرده و از سبك زندگي او در برابر اثرات مخرب رسانه صيانت مي نمايد. لذا مسئله اساسي این است که چه رابطه اي بین سواد رسانه ای با سبک زندگی وجود دارد؟

    اين تحقيق به لحاظ نوع اكتشافي به لحاظ راهبرد كمي و به لحاظ روش پيمايشي است. جامعه آماری پژوهش شامل جوانان 18 تا 30 ساله دانشگاه  کاشان و حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان برابر با 262 نفر است که با  روش نمونه گیری خوشه اي انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته از نوع بسته پاسخ بر اساس مقياس پنج درجه اي ليكرت بوده، داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس مورد تحلیل قرار گرفت.

   يافته هاي پژوهش حاكي است که بين سواد رسانه اي و ابعاد آن شامل آگاهي از اهداف پنهان پيام هاي رسانه،  درك محتواي پيام ها ،  گزينش آگاهانه پيام ها ، نگاه انتقادي به پيام هاي رسانه  و در نهايت تجزيه و تحليل پيام هاي رسانه با سبك زندگي و ابعاد آن شامل رفتار با والدين،  تفريحات، رفتار در دانشگاه  و نوع لباس پوشيدن رابطه اي مثبت و معنا دار وجود دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، تاثیر سواد رسانه در شکل گیری سبك زندگي جوانان (مورد مطالعه جوانان 18 تا 30 ساله دانشگاه کاشان )، دومین کنفرانس بین المللی علوم ومهندسی در عصر تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13715-The-Effect-of-Media-Literacy-on-the-Formation-of-Youth-Lifestyles-(Case-Study-of-Youth-18-30-Years-of-Kashan-University)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل