بررسی تاثیر گسترش شغلی بر رضایت شغلی کارکنان در بانک ملی

چکیده مقاله

گسترش شغل که گسترش افقی نیز معروف است تعداد وظایف مرتبط با یک شغل را افزایش می دهد . رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی است؛ رضایت شغلی عاملی است که باعث افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی می گردد. اين تحقيق با هدف تعیین تاثیر گسترش شغلی بر رضایت شغلی کارکنان در بانک ملی انجام گرفت. روش تحقيق به كار برده شده در اين تحقيق از لحاظ هدف كاربردي و از لحاظ گردآوري داده ها توصيفي- پيمايشي و میدانی مي باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان بانک ملی شعب بازار در شهر تهران می باشند که تعداد آن ها 160 نفر می باشد و حجم نمونه با توجه به محدود بودن جامعه برابر کل جامعه یعنی 160 نفر درنظر گرفته می شود.  به منظور گردآوري داده هاي مورد نياز پرسشنامه اي طراحي گرديد و پس از بررسي روايي و پايايي آن، بين افراد نمونه توزيع و جمع آوري گرديد. نتايج تحقيق حاكي از اين است كه گسترش شغلی بر رضایت شغلی کارکنان در بانک ملی تاثیر مثبت دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سامان افروز؛عبداله کولوبندی؛ ۱۳۹۵، بررسی تاثیر گسترش شغلی بر رضایت شغلی کارکنان در بانک ملی، دومین کنفرانس بین المللی علوم ومهندسی در عصر تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13740-The-effect-of-job-expansion-on-job-satisfaction-of-employees-at-National-Bank

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سامان افروز؛عبداله کولوبندی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل