تاثیر توانمندسازی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان در اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی

چکیده مقاله

چکیده

تنها مزيت رقابتي پايدار هر سازمان، کارکنان آن و نقش تمامي آنان در موفقيت سازمان مي باشد که اين امر از طريق توانمندسازي و ایجاد تعهد سازمانی و رضايت شغلي کارکنان ميسر است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر توانمندسازی بر  تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان در اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش در زمره تحقیقات علّي است. جامعه آماری، کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی می باشد. به منظور برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که حجم نمونه برابر با 150 نفر محاسبه گردید. در این پژوهش روش نمونه گیری تصادفی ساده است. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. جهت آزمون فرضیات از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شده است. یافته های پژوهش تاثیر مثبت توانمندسازی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی را نشان می دهد. همچنین تعهد سازمانی بر رضایت شغلی تاثیر مثبت دارد. با توجه به تاثیر مثبت توانمندسازی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان در اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی، حق انتخاب، آزادی عمل و استقلال کارکنان و مشارکت در تصمیم گیری ها در چنین سازمان هایی می تواند منجر افزایش تعهد سازمانی و رضایت شغلی گردد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، تاثیر توانمندسازی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان در اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی، سومین کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی ، مدیریت و اقتصاد، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13830-Impact-of-Empowerment-on-Organizational-Commitment-and-Staff-Satisfaction

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل