تاثیر آموزش از راه دور  بر اضطراب و استرس مادران نسبت به روش زایمان  در مادران نخست زا

چکیده مقاله

چکیده

يكي از برنامه هاي مناسب به منظوركاهش موارد سزارين انتخابي، آموزش زنان در طول بارداري مي باشد البته در اين زمينه مطالعات مختلفي وجود دارد، كه نشا ن دهنده تأثير آموزش در دوران بارداري بر آمادگي براي زايمان بوده است.  هدف از اين مطالعه، بررسي تأثير آموزش از راه دور بر اضطراب و استرس  مادران باردار از روش زایمان صورت گرفته است.

پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی همراه با پیش ازمون- پس آزمون گروه آزمایش و کنترل بود.  روش نمونه­گیری در دسترس از بین مادران بارداری نخست­زا بین هفته‌های 22- 35،  شهرستان دزفول برگزار شد.  تعداد 100 نفر با دارا بودن معیارهای ورود از بین متقاضیان به طور تصادفی به دو گروه آزمایش(50 نفر) و کنترل(50 نفر)تقسیم شدند. گروه آزمایش، طی 8 هفته هر هفته یک جلسه، تحت آموزش از راه دور قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون کوواریانس صورت گرفت. یافته­های پژوهش نشان داد که بین میانگین نمرات اضطراب(F=4/29, P=0/05) و نمرات استرس(F=4/02, P=0/02 ) ، نمرات  انتخاب روش زایمان (F=26/14, P=0/001)، پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی­داری مشاهده شده است. 

نتایج نشان می­دهد که آموزش از راه دور  بر اضطراب و استرس مادران نسبت به انتخاب روش زایمان مؤثر است،.  لذا به­کارگیری این روش آموزشی، می­تواند به عنوان یک راهکار مؤثر، به ­منظور بهبود آگاهی و توانمندسازی آنان در انتخاب روش زایمان بکار گرفته­شود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

فهیمه گنجعلی*؛محمدحسین بحیرایی؛ ۱۳۹۵، تاثیر آموزش از راه دور بر اضطراب و استرس مادران نسبت به روش زایمان در مادران نخست زا، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13877-Impact-of-distance-education-on-the-anxiety-and-stress-of-mothers

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(فهیمه گنجعلی*؛محمدحسین بحیرایی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل