پایش شرکت های دچار بحران مالی از طریق تحلیل جریان نقدی

چکیده مقاله

چکيده

در حال حاضر، بنگاه‌هاي اقتصادي در محیطی بسیار متغیر و رقابتی فعالیت می‌کنند. واکنش سریع و درست در مقابل شرایط بسیار متغیر بازار، در موقعیت بنگاه‌ها نقش بسزایی دارد. با توسعه بازارهاي پولی و مالی و متعاقب آن، حاکم شدن وضعیت رقابتی، بسیاري از شرکت‌های ورشکسته از گردونه رقابت خارج می‌شوند. این امر موجبات نگرانی صاحبان سرمایه را فراهم نموده، براي اینکه از سوخت شدن اصل و فرع سرمایه خود جلوگیري کنند، به دنبال روش‌هایی هستند که بحران مالی شرکت‌ها را پیش‌بینی کنند. این در حالی است که وضعیت مالی یک شرکت از طریق نسبت‌های مالی آن قابل درک است و از این‌رو ارتباط بین نسبت‌های مالی و ورشکستگی از دیرباز مورد توجه بوده است. هدف اصلی در این پژوهش پایش شرکت‌های دچار بحران مالی از طریق تحلیل نسبت‌های جریان نقدی می‌باشد. در این پژوهش از 11نسبت جریان نقد عملیاتی برای تحلیل جریان نقدی و از ماده141 قانون تجارت برای بررسی بحران مالی شرکت‌ها استفاده گردیده است. جامعه آماری تحقیق، کلیه شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1389 لغایت انتهای سال 1395 می‌باشد. نمونه مورد بررسی تحقیق، مشتمل بر 70 شرکت که با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب گردیده است. جهت آزمون فرضیه از روش همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون چند متغیره از طریق مدل لجستیک استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از تاثیر 8 معیار  نسبت جریان نقد عملیاتی از 11 معیار مورد بررسی  بر پیش‌بینی ورشکستگی بود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

روح‌الله ایروانی؛دکتر مجید بیطرف؛ ۱۳۹۶، پایش شرکت های دچار بحران مالی از طریق تحلیل جریان نقدی، کنگره بین المللی مدیریت و کسب و کار، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/14002-Monitoring-firms-in-financial-crisis-through-cash-flow-analysis

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(روح‌الله ایروانی؛دکتر مجید بیطرف؛ ۱۳۹۶)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل