طراحی بهینه کنترل کننده  PID برای کنترل غیرمتمرکز بارفرکانس بااستفاده ازالگوریتم تجمع ذرات با در نظر گرفتن تاخیر زمانی

چکیده مقاله

هدف اصلی از کنترل فرکانس بار) LFC (، حفظ فرکانس در مقدار نامی و توان تبادلی در مقدار قراردادي میباشد.در این زمينه
روشهايکنترلی مختلفی ارائه شده است،که بين آنها کنترل کنندههاي PI و PID بدليل سادگی و قابلپيادهسازيبودن آنها از متداول
ترین کنترل کنندهها میباشد.دراین مقاله جهت بهبود عملکرد سيستم LFC با وجود تاخير سيگنال،ازیککنترلکننده PID بهينه
شده توسط الگوریتم تجمعذرات (PSO) ،مبتنی برسيستم قدرت دوناحيهاي به صورت غيرمتمرکز استفاده میشود. روش PSO داراي
داراي مزیتهایی ازقبيل ساده سازي آسان، مشخصات همگرایی پایدار وکارایی بالا ازلحاظ محاسباتمیباشد.در طراحی کنترل
کننده هدف پيدا کردن پارامترهاي بهينه جهت تنظيم کننده کنترل کننده میباشد و تاخير زمانی سهم عمدهایی در تعيين این
پارامترها دارد .با مقایسه نتایج بدستآمده از کنترل کننده PID طراحیشده با تاخير سيگنال توسط الگوریتم تجمع ذرات و
روشهاي کلاسيک مشاهده ميگردد کنترلکننده PID طراحی شده توسط الگوریتم تجمع ذرات نسبت به روش زیگلر نيکولز) ZN ،)
در تعقيب تغيير نقطه کار سيستم عملکرد بهتري دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

عباس انصاری؛ابوذر صمیمی؛ ۱۳۹۱، طراحی بهینه کنترل کننده PID برای کنترل غیرمتمرکز بارفرکانس بااستفاده ازالگوریتم تجمع ذرات با در نظر گرفتن تاخیر زمانی، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم .مهندسی و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1470-Optimum-design-of-controller-PID-For-decentralized-control-Barfrkans

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(عباس انصاری؛ابوذر صمیمی؛ ۱۳۹۱)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل