بررسی تأثیر سیستم مدیریت منابع انسانی بر جهت گیری استراتژیک و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت ملی حفاری ایران شعبه کیش)

چکیده مقاله

در این تحقیق به بررسی سیستم های مدیریت منابع انسانی )انگیزش، سرمایه گذاری و درگیری( به عنوان متغیر مستقل و جهت گیری استراتژیک به عنوان متغیر واسطه ای و عملکرد سازمانی به عنوان متغیر وابسته پرداخته شده است. بدین منظور مطالعه موردی در شرکت ملی حفاری ایران شعبه کیش صورت گرفت. ابزار جمع آوری داده پرسشنامه ای حاوی گویه های مربوط به سیستم مدیریت منابع انسانی، جهت گیری استراتژیک و عملکرد سازمانی است و در بین کارکنان و مدیران شرکت توزیع گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که رابطه 0، همچنین رابطه سیستمهای مدیریت منابع انسانی و / بین سیستمهای مدیریت منابع انسانی و جهتگیری استراتژیک سازمانی برابر 36 0 است. / 0 و رابطه بین جهتگیری استراتژیک سازمانی و عملکرد سازمانی برابر 59 / عملکرد سازمانی برابر 2

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.ابوطالب خوبیاری؛2.ساناز جامعی؛ ۱۳۹۴، بررسی تأثیر سیستم مدیریت منابع انسانی بر جهت گیری استراتژیک و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت ملی حفاری ایران شعبه کیش)، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4197-Evaluating-the-Effect-of-Human-Resource-Management-on-Strategic-Orientation-and-Organizational-Performance-(Case-Study:-National-Iranian-Drilling-Company---Kish-branch)-BAC-00339-AB-Aboutaleb-Khoobyari-Sanaz-Jameie-----

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.ابوطالب خوبیاری؛2.ساناز جامعی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل