کفایت روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه TLQ در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده مقاله

هدف این پژوهش کفایت روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه TLQ ( Team Learning Questionaire ) دردانشجویان رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1131 بود . این مطالعه ازنوع توصیفی ، مقطعی می باشد. که نظرات تعداد 111 نفر از دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران که دردانشکده پرستاری و مامائی درسال تحصیلی 1131 مشغول به تحصیل میباشند را ابزار پرسش نامه TLQ جمع آوری شد و اطلاعات حاصل با استفاده از نرم افزار spss نسخه 11 و lisrel و با بهره گیری از آزمون های آماری متناسب مورد تجزیه و تحلیل 1 . همچنین همه / قرارگرفت . براساس نتایج بدست آمده روایی و پایایی ضریب آلفای کرونباخ برای کل ابزار 369 شاخصه ها نیکویی برازش مدل ، در بازه حد مطلوب خود قرار گرفته اند حاکی از این موضوع است که آیتم های پرسشنامه TLQ از روایی سازه عاملی قابل قبولی برخوردار اند. همچنین درخصوص پایایی ثبات پرسشنامه ، از ضریب همبستگی اسپیرمن در هر یک از سوالات در مرحله اول و دوم بررسی شده که بیان کننده آن است که همبستگی قبل و بعد سوالات در حد مطلوبی نمی باشد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.لیلا کرمی آق قلعه؛2.دکترجلیل کوهپایه زاده؛ ۱۳۹۴، کفایت روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه TLQ در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4908-Psychometric-adequacy-Persian-version-MLQ-students-in-Iran-University-of-Medical-Sciences

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.لیلا کرمی آق قلعه؛2.دکترجلیل کوهپایه زاده؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل