ارائه مدلی نوین جهت بررسی تاثیر ارزش از نگاه مشتری

چکیده مقاله

ارزش مشتری، یکی از مهمترین دارایی های نامشهود و یك منبع مزیت رقابتی برای سازمان ها است و
مبنایی برای فرموله کردن استراتژی های سازمان می باشد. در این پژوهش، سعی شده است با بررسی
مطالعات و پژوهش های محققان پیشین، مدلی نوین جهت سنجش ارزش چرخه عمر مشری )وفاداری،
مصرف، تبلیغات شفاهی، تکرار مجدد خرید( پیشنهاد می شود. تحقیقاتی که پیرامون این موضوع در سال
های اخیر توسط محققین در داخل و خارج کشور انجام گردیده شده، مورد بررسی قرار گرفته و سپس
مدلی شامل متغیرهایی چون ارزش از نگاه مشتری، کیفیت رابطه با مشتری و ارزش چرخه عمر مشتری
پیشنهاد گردیده است. در این مدل روابط بین متغیرها پیشنهاد شده است که محققان آتی می توانند در
تحقیقات خود در سازمان ها/ شرکت های مختلف مدل را مورد بررسی قرار دهند و با استفاده از نتایج
بدست آمده، به مدیران پیشنهاداتی ارائه کرد که موجب ارزش بیشتر عمر مشتری )وفاداری، تبلیغات و
تکرار خرید مشتری( گردد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

وحیدرضا ملکوتی؛سعید اسلامی؛سید حسن حاتمی نسب؛ ۱۳۹۴، ارائه مدلی نوین جهت بررسی تاثیر ارزش از نگاه مشتری، کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6792-New-model-to-look-at-the-effect-of-customer-value

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(وحیدرضا ملکوتی؛سعید اسلامی؛سید حسن حاتمی نسب؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل