بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران و سلامت سازمانی در مدارس متوسطه شهر سیرجان

چکیده مقاله

این مقاله به منظور بررسی بین سبک های رهبری مدیران وبا ابعادی شامل رهبری امرانه ، حمایتی، مشارکتی و مشاوره ای و در ارتباط با
سلامت سازمانی انجام شد. این تحقیق توصیفی و کاربردی بوده وبه صورت میدانی و پیمایشی انجام شد. جامعه اماری ان را مدیران و معلمان
مدارس متوسطه شهر سیرجان به تعداد 998 نفر تشکیل داده اند. به منظور تعیین حجم جامعه نمونه از فرمول مورگان استفاده و تعداد 278 نفر
پیشنهاد شد
نتایج نشان داد تمامی ابعاد مدل رهبری لیکرت رابطه مثبت و معناداری را با ابعاد سلامت سازمانی هوی و فیلدمن نشان می دهد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

فتحیه شهابی رابری؛علی یعقوبی پور؛یعقوب یعقوب نژاد؛ ۱۳۹۳، بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران و سلامت سازمانی در مدارس متوسطه شهر سیرجان، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6947-The-relationship-between-leadership-style-and-organizational-health-in-secondary-schools-in-Sirjan

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(فتحیه شهابی رابری؛علی یعقوبی پور؛یعقوب یعقوب نژاد؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل