بررسی تاثیر تدریس به روش های بارش مغزی و همیاری بر یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تدریس به روش بارش مغزی و همیاری بر یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی صورت
گرفته است. این پژوهش از نوع کاربردی و نمونه آماری آن، 04 دانش آموز دختر از پایه هشتم متوسطه اول مدرسه ریحانه
النبی )س( واقع در شهر اهواز بود، که به دو گروه همگن، کنترل و آزمایش تقسیم شدند. جهت آموزش گروه آزمایش از روش
بارش مغزی و روش همیاری استفاده گردید و تاثیر آن بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی مورد
بررسی و تحلیل قرار گرفت. اطلاعات بدست آمده با انجام محاسبات آمار توصیفی و استنتاجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته های پژوهش، حاصل از آزمون تی برای نمونه های مستقل و زوجی نشان داد که تدریس درس ریاضی به شیوه بارش
مغزی و روش همیاری، تاثیر مثبتی بر یادگیری و افزایش توانایی دانش آموزان در درس ریاضی داشته است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

احمد شاهورانی ؛محمد رضا مردان بیگی ؛سیده إدنا خلیلی نژاد؛ ۱۳۹۳، بررسی تاثیر تدریس به روش های بارش مغزی و همیاری بر یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7154-analysing-the-effects-of-teaching-by-the-brainstorming-and-the-cooperative-methods-on-Students-learning-in-mathematics

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(احمد شاهورانی ؛محمد رضا مردان بیگی ؛سیده إدنا خلیلی نژاد؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل