رابطه بین هوش اجتماعی با عملکرد و رضایت شغلی معلمان مدارس متوسطه شهرستان نوشهر

چکیده مقاله

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین هوش اجتماعی با عملکرد و رضایت شغلی مدیران مدارس در مقطع متوسطه می
باشد.روش پژوهش از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری را کلیه ی مدیران شهرستان نوشهر به تعداد 055 نفر تشکیل
داده اند . که در این تحقیق با استفاده از جدول کرجسی مورگان 721 نفر از آنها انتخاب گردیده است. جهت تجزیه و تحلیل
مستقل و آنوا استفاده شده t , و برای بررسی سوالات پژوهش از آزمون ضریب همبستگی پیرسون SSSS اطلاعات از نرم افزار
است. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه استاندارد هوش اجتماعی ترومسو و پرسشنامه سنجش عملکرد مدیران و پرسشنامه
رضایت شغلی مینه سوتا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد بین مولفه های پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت
های اجتماعی و آگاهی اجتماعی با عملکرد آموزشی معلمان رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد همچنین بین هوش اجتماعی
و رضایت شغلی معلمان رابطه معنادار وجود دارد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

علی ؛نورالله ؛عالیه ؛خدیجه؛ ‎−۰۶۲۲، رابطه بین هوش اجتماعی با عملکرد و رضایت شغلی معلمان مدارس متوسطه شهرستان نوشهر، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/724-The-relationship-between-social-intelligence,-performance-and-job-satisfaction-among-secondary-school-teachers-City-Noshahr

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(علی ؛نورالله ؛عالیه ؛خدیجه؛ ‎−۰۶۲۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل