بررسی تاثیر آموزش ابراز وجود بر ارتقای هوش هیجانی دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان های غیر دولتی یزد

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت ابراز وجود بر هوش هیجانی دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان
مدارس غیر دولتی شهرستان یزد انجام گرفت. روش تحقیق در پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و طرح آن پیش آزمون پس آزمون
با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان مدارس غیر دولتی شهرستان یزد که به
روش نمونه گیری خوشه ای 2 مرحله ای تعداد 08 نفر انتخاب شدند و به دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. آموزش
مهارت ابراز وجود به مدت 0 جلسه بر روی گروه آزمایش انجام گرفت و گروه گواه در لیست انتظار قرار گرفت. ابزارهای پژوهش
شامل پرسشنامه هوش هیجانی بار- ان بود که بر روی آنها اجرا گردید.یافته های پژوهش نشان داد که به طور کلی آموزش
مهارت ابراز وجود موجب بهبود هوش هیجانی دانش آموزان می گردد. همچنین نتایج حاکی از عدم اثربخشی آموزش مهارت
ابراز وجود بر روی مولفه های خودشکوفایی، استقلال عمل و خوش بینی بود.در نتیجه استفاده از آموزش مهارت ابراز وجود
می تواند موجب هوش هیجانی دانش آموزان سال اول دبیرستان مدارس غیر دولتی شهر یزد شود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

هادی جاوید زاده؛دکترمحمود کمالی زارچ؛ ۱۳۹۳، بررسی تاثیر آموزش ابراز وجود بر ارتقای هوش هیجانی دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان های غیر دولتی یزد، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7276-Effect-of-assertiveness-training-on-improving-emotional-intelligence-of-students-in-ninth-grade,-non-governmental-boy-Yazd

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(هادی جاوید زاده؛دکترمحمود کمالی زارچ؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل