اندازهگيري و تحليل وضعيت يادگيري سازماني در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي با استفاده از الگوي DLOQ ؛ )مورد مطالعه: يکي از دانشگاههاي غيرانتفاعي مرجع کشور

چکیده مقاله

دارايي جديد قرني که عصر دانش نام گرفته، يادگيري است، نه دانش. بحث از يادگيري در واقع
بحث از مهندسي رفتار است. هدف نهايي افراد و سازمانها در مواجهه با تحولات جهاني ميبايستي
ايجاد تغييرات مطلوب در رفتار و تجاربشان باشد و يادگيري چيزي جز پيدايش اين تغييرات
نيست)عباسي و حجازي، 2931 (. بسياري از مديران عاجز از فهم اين حقيقت اساسياند که بهبود
مداوم، نياز به تعهد سازمان به يادگيري مداوم دارد)لگزيان و ملک زاده، 2933 (. در فقدان عنصر
حياتي يادگيري، سازمانها و افراد آنها تنها شيوههاي کهنه را )حداکثر با بيانهاي جديد( تكرار
ميکنند)اسلامبولچي، 2931 (. ترين 2 1222 م.( يادگيري سازماني را در درجه اول دارايي بسيار مهم (
سازمان بهمنظور استفاده از سرمايه فكري در توليد ميداند و در درجه دوم آن را ضرورتي براي
همراهشدن يا پيشيگرفتن از محيط با توجه به شتاب جهانيشدن و تاکيد بر کسب و کار دانسته است

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

يوسف درفشکاويان؛دکتر مهدي کلانتري؛ ‎−۰۶۲۲، اندازهگيري و تحليل وضعيت يادگيري سازماني در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي با استفاده از الگوي DLOQ ؛ )مورد مطالعه: يکي از دانشگاههاي غيرانتفاعي مرجع کشور، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/744-Measurement-and-analysis-of-organizational-learning-in-universities-and-centers-Using-the-model-of-higher-education-DLOQ;-)-Study-:-a-university--profit-state-authority

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(يوسف درفشکاويان؛دکتر مهدي کلانتري؛ ‎−۰۶۲۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل